Mig tanker att nagon exakt kan finnas kar ino atskilliga personer samtidigt samt…

Mig tanker att nagon exakt kan finnas kar ino atskilliga personer samtidigt samt… att det inte befinner si oratt att vara det. Ibland befinner sig nagon mer foralska ino nagon nago kalender ar, sam stundom eventuellt nagon kanner sig lika foralskad i allihopa meda. En kan likasa berora sig foralska i olika prylar hos skilda […]